Maduixa del Maresme

Saludable i exquisida

De color vermell intens, amb un gust molt dolç i un punt d’acidesa, una textura carnosa i una aroma agradable. La maduixa del Maresme, degut al microclima i l’orografia de la zona muntanyosa de la comarca, compta amb una qualitat envejable. 

Conreades en terrenys amb pendent, fet que aporta un angle d’incidència major dels raigs de sol, i amb unes condicions orogràfiques amb gran capacitat de drenatge, la planta pot desenvolupar-se millor i oferir major quantitat i qualitat de maduixes. A partir de la dècada dels seixanta del segle passat va créixer la producció de maduixes a la comarca, però a des dels anys vuitanta, la competència d’altres zones productores va propiciar una producció menor. Les maduixes del Maresme es comercialitzen sobretot en el mercat interior, tot i que també se n’exporta una petita part.  

On trobar-lo: 
Municipi/Comarca: