Què és la xarxa?

La Xarxa Productes de la Terra és una agrupació voluntària de 12 ens locals d’àmbit supramunicipal impulsada per la Diputació de Barcelona l’any 2010 que agrupa més d’un miler d’empreses productores i elaboradores de productes alimentaris de qualitat de la demarcació de Barcelona. L’objectiu principal de la Xarxa és enfortir aquest teixit empresarial, per tal que les empreses siguin més competitives i sostenibles, i els territoris més atractius i de qualitat.

Els ens locals membres de la Xarxa són el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el Consell Comarcal de l’Anoia, el Consell Comarcal del Bages, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Agencia de Desenvolupament Node Garraf, el Consorci del Llucanes, el Consell Comarcal del Maresme, el Consorci del Moianès, el Consell Comarcal d’Osona, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

A nivell de la Diputació de la Barcelona, la Xarxa Productes de la Terra està coordinada per part del Servei de Teixit Productiu (Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació), i també hi participen la Gerència de Serveis de Comerç; la Gerència  de Serveis de Turisme; la Gerència de Serveis d'Espais Naturals i la Gerència de Serveis de Salut Publica i Consum.

La Xarxa va treballar el seu primer Pla Estratègic i Operatiu (PEIO) del 2010 al 2014, i un segon PEIO per al període 2016 a 2020, prorrogat fins 2021. El març de 2022 es va aprovar l’actual Pla Estratègic i Operatiu 2022-2026, que inclou 12 objectius estratègics focalitzats en incrementar la demanda de productes, enfortir les empreses i millorar el funcionament de la Xarxa.

A través dels ens locals membres de la Xarxa donem suport a les empreses en diversos àmbits com:

• En gestió empresarial: formació i assessorament en tots els àmbits de la gestió de l’empresa: tràmits, ordenances, sol·licitud i gestió de subvencions.

• En els processos productius: formació i assessorament en qualitat i seguretat dels aliments, transformació agroalimentària, certificacions, denominacions d’origen, reconversió a l’agricultura ecològica, innovació tecnològica i productiva.

• La comercialització i distribució: coneixement i estratègia de mercats, fidelització de clients, plataformes i sistemes de comercialització. Foment d’estratègies de col·laboració amb el sector de la restauració, campanyes gastronòmiques, participació en fires específiques o genèriques, campanyes de promoció, elaboració de catàlegs i presència a Internet.

• En l'experiència turística: incorporació de l'experiència turística en l’oferta de les empreses agroalimentàries i el foment del turisme gastronòmic.

Per altra banda, la Xarxa de Productes de la Terra ha elaborat una llista de 55 productes singulars, que tenen unes característiques pròpies i excepcionals sovint arrelats a una comarca o territori molt concret.

 

CONTACTE

Coordinació tècnica de la Xarxa:
Servei de Teixit Productiu 
Travessera de les Corts, 131-159 08029 Barcelona
Recinte Maternitat – Pavelló Mestral, 3a planta
Telèfon 93 402 25 24
productesdelaterra@diba.cat