Què és un producte singular?

D’entre la gran diversitat de productes alimentaris locals elaborats i produïts per les empreses de la Xarxa, hem considerat oportú destacar i posar en valor alguns d’ells.

Entenem, doncs, per producte singular aquell que destaca per les seves característiques úniques que el distingeixen de la resta i que està arrelat a un territori concret on es produeix o s’elabora. Les particularitats dels productes singulars poden ser degudes a factors com: la tradició, la innovació i la qualitat.

A partir d’aquests requisits i fruit d’un procés de selecció acurat fet per experts del sector s’han identificat 55 productes singulars.

 

TROBA’LS

Al següent mapa interactiu, es localitzen en el territori corresponent els productes singulars de la Xarxa.

 

 

 

CONEIX-LOS (fitxa de cada producte singular> carpeta fitxes productes singulars)

Descobreix les empreses productores i elaboradores dels 55 productes singulars; les seves propietats nutritives, els seus orígens i els seus secrets aquí.

 

CERCADOR DE PRODUCTES SINGULARS