“Nova pagesia”, una guia pràctica per a la reactivació del sector agrari a la província

dijous, 8 febrer, 2024

La Diputació de Barcelona ha editat “Nova pagesia: Guia pràctica per facilitar l’accés a la terra a emprenedors agraris”, una publicació digital que neix amb la voluntat de reactivar els sistemes agroalimentaris de la província. La guia s'ha publicat en el marc del programa BCN Smart Rural i ha comptat amb el cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

"Nova pagesia: Guia pràctica per facilitar l'accés a la terra a emprenedors agraris" detalla els passos que les entitats locals poden seguir per fomentar els processos de relleu generacional al camp. A més, proposa la creació d’un servei d’acollida pagesa (SAP), un programa d’acompanyament que inclou eines com bancs de terres, mentoria pagesa, vivers d’agricultors, espais test agraris, bancs de recursos i equipaments compartits per a la transformació agroalimentària.

La publicació és el resultat del treball conjunt i transversal de tres experts en la matèria: Neus Monllor, consultora agrosocial especialitzada en desenvolupament rural, relleu generacional i sistemes agroalimentaris locals; Anna Roca, professora a la Universitat de Girona i consultora de projectes de dinamització agroalimentària; i Sònia Callau, cap de la Direcció Territorial Agrària de la Diputació de Barcelona.

Nova generació pagesa

Davant la davallada significativa de l’activitat agrària catalana en els darrers 50 anys, la guia presenta algunes dades rellevants que evidencien la necessitat de promoure una nova generació pagesa. Segons xifres de l’Institut d’Estadística de Catalunya, el 2016 només 49.400 persones treballaven en l’agricultura, l’1,6% del total de l’ocupació. A més, l’índex de recanvi entre els pagesos més grans de 55 anys i els de menys de 35 anys és de 9,9, molt inferior a la de l’any 1999, que era del 13,1. La publicació “Nova pagesia” també analitza la situació de l’estructura d’edats de les explotacions agràries a Catalunya. Només el 7,5% de la superfície agrària utilitzada la dirigeixen agricultors de menys de 35 anys, mentre que el 61% està en mans dels més grans de 55 anys. Aquestes dades evidencien la necessitat de fomentar el relleu generacional i la incorporació de pagesia nouvinguda.

Davant d’aquesta situació, la guia proposa diverses accions per reactivar el sector agrari. A nivell general, es vol fomentar la implementació de serveis d’acollida pagesa als pobles i ciutats de la província de Barcelona per oferir suport als emprenedors agrícoles i ramaders. A nivell concret, es vol consolidar la Xarxa de Bancs de Terres de Catalunya, impulsada i gestionada per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments interessats i amb l’objectiu d’establir mecanismes de cooperació en l’àmbit de la nova pagesia.

Us podeu descarregar la guia, de manera gratuïta, a través de la Llibreria de la Diputació de Barcelona.