Estudi sobre el plàstic alimentari

dimecres, 6 setembre, 2023

El plàstic ha tingut un paper fonamental en la indústria alimentària, brindant solucions pràctiques i segures per a l'envasament, el transport i la conservació d'aliments. Tanmateix, en els darrers anys, s'ha incrementat la preocupació per l'impacte ambiental negatiu associats amb l'ús excessiu de plàstics en aquesta indústria.

El Clúster de Packaging organitza aquesta jornada el 7 de setembre (de 9:30 a 10:00 h) en el marc de l’Observatori de Packaging.

Mireia Andreu Robert, Innovation Manager del PackagingCluster, serà l'encarregada de traslladar les principals conclusions del rol del plàstic a la indústria alimentària, explorant tant els seus beneficis com els desavantatges relacionats amb la seva utilització. A més, es quantifica el sector al mercat català i espanyol i s’examina una possible previsió de creixement.

Inscripcions

Més informació