Jornada 'Sobirania alimentària i territori: La relació camp-ciutat. Situació i alternatives ' (13-14 d'abril)