Se celebrarà la 3a edició d'un curs d'horta ecològica a Terrassa, el primer semestre d'any