El Cedricat edita el 'Manual de producció de llavors i planter d'hortícoles'