La Fundació Miquel Agustí edita 4 catàlegs de varietats tradicionals