Millorem la promoció i venda dels nostres Productes de la Terra!

dilluns
19
10:00h
Novembre 2012
Data de finalització: dilluns, 26/11/2012 - 14:00

CONTINGUTS

Sessió 1. Canals de distribució i venda

• Objectius:

- Disposar de coneixements per recolzar la pressa de decisions a l’hora de triar els canals de distribució i venda

• Continguts:

- Quin paper juguen els canals de distribució i venda en el nostre model de negoci

- Canals curts de comercialització: què són i que ens pot aportar cadascun d’ells

-Avantatges i inconvenients de la comercialització mitjançant intermediaris

- Com gestionem el canal de distribució i venda

- Els consumidors de Productes de la Terra

Sessió 2. Tècniques de promoció i venda

• Objectius:

- Conèixer els factors que cal tenir en compte sobre el producte i els clients.

- Familiaritzar-se amb les tècniques de promoció

• Continguts:

- Quins factors cal tenir en compte sobre el producte i els clients

- Les tècniques de promoció:

- la importància de la comunicació

- el briefing

- el nom, missatge i imatge corporativa

- estratègies i canals de comunicació

- Anàlisi de casos