Santa Creu de Jutglar

dilluns
19
10:00h
Novembre 2012

Millorem la promoció i venda dels nostres Productes de la Terra!

CONTINGUTS

Sessió 1. Canals de distribució i venda

• Objectius:

- Disposar de coneixements per recolzar la pressa de decisions a l’hora de triar els canals de distribució i venda

• Continguts:

1
dissabte
30
09:00h
Juny 2012

Jornada: Alimenturisme

La Jornada pretén analitzar els criteris tècnics que cal considerar a l’hora d’implantar un turisme agroalimentari lligat a un territori, donar a conèixer diversos casos pràctics d’èxit en matèria de difusió del patrimoni agroalimentari lligat al seu territori, així com donar a conèixer les accions de difusió i promoció que es duen a terme des del Consorci del Lluçanès.

1